FriBID-projektet är mer eller mindre nerlagt sedan några år tillbaka, men all information finns kvar här för den som är intresserad.

FriBID

Fri programvara för e-legitimation

Ladda ner

FriBID fungerar tyvärr inte längre med dagens version av BankID. Mer info finns på forumet, och på wiki:n finns det teknisk information.

Den senaste versionen är 1.0.4 (Ändringar i denna version).

Du använder FriBID helt på egen risk! Läs gärna vad som står i ditt avtal med banken, ifall de kräver att man använder den officiella programvaran. Man brukar behöva godkänna ett avtal när man hämtar/förnyar en legitimation.

Källkod

Källkoden är signerad med projektets PGP-nyckel.

Stabil version
Ladda ner [Signatur]
GIT
fribid.se
github.com

 

Paket

FriBID fungerar inte på Windows eller Mac OSX! Det är ett program för Linux och NetBSD (och möjligtvis andra unix-liknande system).

Ubuntu-paket
Maintainer: Samuel Lidén Borell
Byggfiler för Debian-paket
Maintainer: Samuel Lidén Borell
OBS: De färdigbyggda Ubuntu-paketen fungerar även under Debian testing/unstable.
Fedora-paket
Maintainer: Henrik Nordström
Arch AUR - Stabil version (Utvecklingsversion/GIT)
Maintainer: Jens Staal
ebuild för Gentoo
Maintainer: Edward Tjörnhammar
pkgsrc-wip för NetBSD
Maintainer: OHt
Slackware-paket
Maintainer: Niklas 'Nille' Åkerström
Foresight Linux
Finns i officiella repositories
Pkgfile för Crux
Maintainer: Fredrik Rinnestam
Package request och 64-bitarspaket för Mageia
Maintainer: -

Skicka inte mejl hit: ban_me@cool.fribid.se

Fork me on GitHub